BAZAR

 Bazarové zboží na adrese www.senzabazar.cz

 V naší prodejně přijímáme do komisního prodeje POUŽITÉ i NOVÉ sportovní vybavení všeho druhu. 

 • Komisní prodej je takový způsob prodeje, kdy zboží se za smluvenou prodejní cenu nabídne k prodeji zákazníkům a výplatní částka (prodejní cena ponížená o provizi z prodeje) je vyplacena majiteli až po prodeji.
 • POUŽITÉ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ NEVYKUPUJEME IHNED !
 • PROVIZE Z PRODEJE ČINÍ 20% ZE SMLUVENÉ PRODEJNÍ CENY.
 • Zboží do komisního prodeje přijímáme čisté, funkční a včetně všech ze zákona nutných dílů. 
 • V našem bazaru realizujeme sezónní prodej (duben - říjen SEZONA LETNÍ = přijímáme a prodáváme kola, kolečkové brusle, turistiku)    listopad - březen SEZONA ZIMNÍ = přijímáme a prodáváme Lyže, běžky, snowboardy, lední brusle. CELOROČNĚ nabízíme např. hokejové a fitness zboží.
 • Zákazník po sjednání smluvní ceny za svou přinesenou věc získá od prodávajícího tzv. žlutý lístek s jedinečným kodovým označením každé přinesené věci . Lístek je pro výplatu výplatní částky nutno uschovat a při uplatňování nároku na výplatu disponovat kodem každé věci. Pro vystavení žlutého lístku je nezbytné prokázat se vlastním občanským průkazem a zanechat nám platné kontaktní údaje. Pokud zákazník ztratí přidělený žlutý lístek, čísla zboží na něm uvedené nebude mít poznačeny a bude zapotřebí vystavit kopii, bude zákazníkovi účtován poplatek ve výši 100 Kč za každý jeden lístek vystavený v kopii. 
 • Běžná prodejní doba v našem bazaru jedné věci je 14 kalendářních dní, o přesném okamžiku prodeje věci majitele neinformujeme. Každý majitel žlutého lístku je povinen se nejméně 1x za 30 kalendářních dní dotázat osobně nebo telefonicky, zda je jeho zboží prodáno nebo ne (na stav prodeje) a to uvedením kodového označení. Odpověď předáváme okamžitě. O datu vznesení dotazu na stav prodeje vedeme písemný záznam.
 • Zboží které se v dané sezoně neprodá, uschováváme na sezonu další . Poplatky za uskladnění se neúčtují pokud se majitel o svou věc zajímá nejméně 1x za danou sezonu.  U vybraného zboží (zimní oblečení) zákazníky telefonicky vyzýváme k vyzvednutí neprodaných kusů. Pokud zákazník na výzvu nereaguje, účtujeme skladovací poplatek 100 Kč za každý rok uskladnění. 
 • Zboží vložené do komisního prodeje je nutné v nabídce ponechat nejméně 30 kalendářních dní. Pokud se majitel rozhodne nabízenou věc z bazarového prodeje stáhnout po uplynutí 30ti dní, je mu zboží z komise vráceno BEZPLATNĚ. Pokud se tak rozhodne učinit do 30ti dní, účtujeme jednorázový poplatek 100 Kč za administrativní úkony. 
 • Majitel věci má po uplynutí 30ti dní zboží v prodeji kdykoliv právo snížit prodejní cenu.
 • Zboží, které je v našem prodeji dvě a více sezon, může být dle uvážení prodávajícího adekvátně slevněno i bez souhlasu majitele.  
 • Zboží, které je v našem prodeji 4 a více sezon a ze strany majitele nejsou splněny pravidelné dotazy na stav prodeje,může být prohlášeno za neprodejné a na náklady bazaru ekologicky likvidováno. Majitele se před tímto úkonem vždy snažíme kontaktovat, nicméně na již zlikvidované zboží majiteli nenáleží žádná náhrada škody.  
 • Naše prodejna je pojištěná pro případ živelného zničeni komisního zboží

 

 

Cenové značení je následující:

1. Vždy uvádíme běžnou prodejní cenu předmětu v tomto roce, nebo posledním roce kdy věc byla na trhu v prodeji.

2. Provedeme zhodnocení stavu opotřebení - 5 - 75% a z toho vyplývající prodejní cenu.